Bản chất của Bảo hiểm xã hội

Số trang: 31
Dung lượng 62.15 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần mở bài.

Phần nội dung.

1 Bản chất của BHXH.

1.1 Sự ra đời của BHXH

1.2 Bản chất của BHXH

1.3 Đối tượng của BHXH.

1.4 Tác dụng của BHXH.

1.5 Tính chất của BHXH.

2 Những quan điểm cơ bản về BHXH

2.1 Chính sách BHXH là một bộ quan trọng trong chính sách xã hội.

2.2 Người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng BHXH cho

người lao động..

2.3 Người lao động được bình đẳng về nghiã vụ và quyền lợi..

2.4 Mức trợ cấp BHXH.

2.5 Nhà nước quản lý BHXH.

3 Quỹ BHXH.

3.1 Khái niệm và đặc điểm..

3.2 Nguồn hình thành.

3.3 Mực đích sử dụng

3.4 Cân đối quỹ BHXH.

4 Chính sách BHXH và chế độ BHXH.

5 BHXH ở Việt Nam.

5.1 Đối tượng tham gia.

5.2 Các chế độ BHXH.

5.3 Nguyên tắc BHXH.

5.4 Quỹ BHXH.

5.5 Tổ chức BHXH và quản lý BHXH.

5.6 Khiếu nại tố cáo về BHXH

Phần kết bài.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Bản chất của Bảo hiểm xã hội

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: