Bàn về biện pháp phát hiện gian lận, tham nhũng của Kiểm toán viên nhà nước

Thông qua thực tiễn hoạt động kiểm toán trong những năm qua, Kiểm toán viên nhà nước đã phát hiện rất nhiều thủ đoạn gian lận, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực và địa phương. Hiện nay, mặc dù tham nhũng chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng số vụ và người bị phát hiện và xử lý về hình sự hàng năm và có xu hướng giảm về số lượng tội phạm nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm gây ra cho xã hội lại có xu hướng tăng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: