Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Nội dung chính của bài viết gồm:
Yêu cầu trong thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc và bằng chứng kiểm toán.

Thực trạng thu thập, ghi chép và quản lý TLLV và BCKT.

Các giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý TLLV và BCKT:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cả hệ thống bộ máy kiểm toán về việc thu thập, ghi chép và quản lý TLLV và BCKT.

Thứ hai, đổi mới và hoàn thiện phương pháp thu thập, ghi chép tài liệu về BCKT.

Thứ ba, tài liệu hóa đầy đủ các công việc của kiểm toán viên.

Thứ tư, hoàn thiện các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ và kiểm toán báo cáo tài chính của KTNN.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng và hiệu lực của hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm toán của KTNN.

Kết luận.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: