Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Số trang: 88
Dung lượng 111.34 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I.Những vấn đề cơ bản vềbảo hiểm trách nhiệm nghềnghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn..

I. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sưvà kỹ sư tư vấn

II. Lịch sửhình thành và phát triển của BHTNNN KTS & KSTV

III. Nội dung cơbản của nghiệp vụBHTNNN KTS & KSTV

1. Một sốkhái niệm liên quan.

2.Đối tượng bảo hiểm vàđối tượng tham gia bảo hiểm

3. Phạm vi bảo hiểm.

3.1. Phạm viđược bảo hiểm.

3.2. Cácđiểm loại trừ

4. Cácđiều khoản sửađổi bổsung.

4.1. Mởrộng bảo hiểm hànhđộng không trung thực của nhân viên

4.2. Mởrộng bảo hiểm mất tài liệu..

4.3. Mởrộng bảo hiểm các cán bộmới gia nhập/từbỏcông ty (NĐBH) trong thời hạn bảo hiểm.

4.4. Mởrộng bảo hiểm trách nhiệmđối với bên thứba.

5. Giới hạn trách nhiệm bồi thường và phí bảo hiểm.

5.1. Giới hạn trách nhiệm bồi thường..

5.2. Phí bảo hiểm.

6. Xácđịnh rủi ro.

7. Thời hạn bảo hiểm.

8. Giámđịnh tổn thất và giải quyết bồi thường..

8.1. Giámđịnh tổn thất..

8.2. Giải quyết bồi thường.

9. Một sốđiều kiện củaĐơn bảo hiểm..

IV. Một sốkinh nghiệm trong triển khai BHTNNN KTS & KSTV trên thếgiới

Chương II. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm cho kiến trúc sưvà kỹ sư tư vấn tại Bảo Việt Hà Nội..

I. Vài nét khái quát vềbảo việt hà nội.

1. Lịch sửhình thành và cơcấu tổchức…

2. Tình hình hoạtđộng kinh doanh những năm gầnđây.

3. Phương hướng hoạtđộng.

II. Thực trạng triển khai BHTNNN KTS & KSTV tại Bảo Việt Hà Nội trong thời gian qua…

1. Công tác khai thác.

2. Công tácđềphòng hạn chếtổn thất..

3. Công tác giámđịnh và giải quyết bồi thường.

4. Kết quảvà hiệu quảkinh doanh nghiệp vụ.

Chương III. Một sốđềxuất nhằm hoàn thiện Bảo hiểm trách nhiệm nghề

nghiệp cho kiến trúc sưvà kỹ sư tư vấn tại bảo việt hà nội….

I. Tiềm năng thịtrường BHTNNN KTS & KSTV..

II. Một sốđềxuất kiến nghịnhằm hoàn thiện BHTNNN KTS & KSTV

1. Các giải phápđối với Công ty..

1.1. Phí bảo hiểm.

1.2. Công tác khai thác.

1.3. Công tácđánh giá rủi ro.

1.4. Công tác giámđịnh và giải quyết bồi thường.

1.5. Công tácđào tạo cán bộ.

2. Một sốđềxuất kiến nghịđối với Nhà nước.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

Chương I.Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn..

I. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

II. Lịch sử hình thành và phát triển của BHTNNN KTS & KSTV

III. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ BHTNNN KTS & KSTV

1. Một số khái niệm liên quan.

2. Đối tượng bảo hiểm và đối tượng tham gia bảo hiểm

3. Phạm vi bảo hiểm.

3.1. Phạm vi được bảo hiểm.

3.2. Các điểm loại trừ

4. Các điều khoản sửa đổi bổ sung.

4.1. Mở rộng bảo hiểm hành động không trung thực của nhân viên

4.2. Mở rộng bảo hiểm mất tài liệu..

4.3. Mở rộng bảo hiểm các cán bộ mới gia nhập/từ bỏ công ty (NĐBH) trong thời hạn bảo hiểm.

4.4. Mở rộng bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba.

5. Giới hạn trách nhiệm bồi thường và phí bảo hiểm.

5.1. Giới hạn trách nhiệm bồi thường..

5.2. Phí bảo hiểm.

6. Xác định rủi ro.

7. Thời hạn bảo hiểm.

8. Giám định tổn thất và giải quyết bồi thường..

8.1. Giám định tổn thất..

8.2. Giải quyết bồi thường.

9. Một số điều kiện của Đơn bảo hiểm..

IV. Một số kinh nghiệm trong triển khai BHTNNN KTS & KSTV trên thế giới

Chương II. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn tại Bảo Việt Hà Nội ..

I. Vài nét khái quát về bảo việt hà nội.

1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức…

2. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây.

3. Phương hướng hoạt động.

II. Thực trạng triển khai BHTNNN KTS & KSTV tại Bảo Việt Hà Nội trong thời gian qua…

1. Công tác khai thác.

2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất..

3. Công tác giám định và giải quyết bồi thường.

4. Kết quả và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ.

Chương III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn tại bảo việt hà nội….

I. Tiềm năng thị trường BHTNNN KTS & KSTV..

II. Một số đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện BHTNNN KTS & KSTV

1. Các giải pháp đối với Công ty..

1.1. Phí bảo hiểm.

1.2. Công tác khai thác.

1.3. Công tác đánh giá rủi ro.

1.4. Công tác giám định và giải quyết bồi thường.

1.5. Công tác đào tạo cán bộ.

2. Một số đề xuất kiến nghị đối với Nhà nước.

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: