Chuyên chở hàng hóa trong kinh doanh thương mai quốc tế bằng

Số trang: 47
Dung lượng 117.25 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I : Công nghệ dêt may Việt Nam

A. Đánh giá tổng quan về ngành công nghiệp dệt may Việt Nam.

B. Thiết bị, công nghệ ngành dệt may Viêt Nam.

Phần II : Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam

đến năm 2010 để đáp ứng yêu cầu hội nhập WTO

A. Quan điểm và mục tiêu tổng quát phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2010.

B. Một số vấn đề đặt ra cho ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam trong quá trình hội nhập vào WTO.

C. Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2010.
D. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: