Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của DN cảng Hà Nội

lời nói đầu 1
Các vấn đề chung về chi phí sản xuất 3
và giá thành sản phẩm. 3
1.2 – Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 3
1.3 – ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
1.4 – Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 7
1.5 – Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
1.6 – Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 10
1.7 – Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 10
1.8 – Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳ. 10
1.9- Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 14
cỏc vấn đề chung về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm……………………18
CHƯƠNG II 25
thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Cảng hà nội. 25
2.1_đặc điểm chung của doanh nghiệp cảng hà nội 25
2.2_Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Cảng Hà Nội. 35
chương III 67
nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp cảng hà nội. 67
3.1_ Đánh giá thực trạng về công tác lập dự toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 67
3.2_ Những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán. 68
3.3_ Những tồn tại cần khắc phục. 69
3.4_ Phương hướng hoàn thiện công tác Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp Cảng Hà Nội. 70
Kết luận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: