Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco

Lời mở đầu
Đấu thầu xây dựng là công việc tuy mới được áp dụng ở nước ta từ năm 1994 nhưng đến nay, qua nhiều bước hoàn thiện, cơ chế đấu thầu đ• chứng tỏ phù hợp với cơ chế thị trường, thực sự mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, thúc đẩy sự hoàn thiện của bản thân các nhà thầu về năng lực và tổ chức để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thi công và chất lượng công trình. Thông qua đấu thầu các nhà thầu trong nước có cơ hội để thử thách, tập dượt trong môi trường cạnh tranh quyết liệt với nước ngoài, nhờ đó mà trưởng thành nhanh chóng.
Trong quá trình thực tập tại Công Ty Xây Dựng Cấp Thoát Nước em đ• được tạo điều kiện để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Một trong những hoạt động chính của Công ty là hoat động đấu thầu. Kết quả của công tác đấu thầu có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhc chung của Công ty. Chính vì vậy em đ• chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở Công ty xây dựng cấp thoát nước Waseenco” cho chuyên đề thực tập của mình.
Mục tiêu của đề tài là nhằm xem xét, phân tích hoạt động công tác đấu thầu của Công ty xây dựng cấp thoát nước và từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu của Công ty.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: