Hệ thống chuẩn mực kế toán công quốc tế và quan điểm xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Một số ý kiến về quan điểm, nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam. – Công tác lập, phân bổ và dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản. – Công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư. – Quyết toán vốn đầu tư.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: