Hoàn thiện chiến lược Marketing trong hoạt động huy động vốn ở Ngân hàng hiện nay

Số trang: 74
Dung lượng 66.55 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Với giới hạn và mục đích trên đây, nội dung chính của luận văn được chia thành 3 phần như sau:

Phần I : Những vấn đề chung về hoạt động Marketing trong Ngân hàng.

Phần II : Thực trạng hoạt động Marketing ở Việt Nam trong công tác huy động vốn.

Phần III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing trong hoạt động huy động vốn ở các Ngân hàng Thương mại nhà nước Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: