Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1 . Kế toán chi phí
1.1 Giá vốn hàng bán :
1.1.1 Khái niệm và tài khoản sử dụng :
 Khái niệm :
Được dùng để theo dõi và xác định trị giá vốn của sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ xuất bán trong kỳ . Giá vốn hàng bán có thể là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm , dịch vụ hay trị giá mua và phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã tiêu thụ . Ngoài ra , còn phản ánh một số nội dung khác có liên quan như chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư ( khấu hao bất động sản đầu tư ; chi phí sửa chữa bất động sản đầu tư ; giá trị còn lại của bất động sản đầu tư .) dự phòng giảm giá hàng tồn kho ; giá trị vật tư; hàng hóa , sản phẩm thiếu ,thừa trong định mức …..các chi phí vượt định mức không được tính vào giá thành sản phẩm ; các chi phí không hợp lý không được tính vào nguyên giá tài sản cố định .
 Tài khoản sử dụng : tài khoản 632.
Bên nợ :
– Trị giá vốn hàng chưa tiêu thụ đầu kỳ .
– Tổng giá thành sản phẩm , dịch vụ sản xuất trong kỳ
– Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho .
Bên có :
– Kết chuyển giá vốn hàng chưa tiêu thụ cuối kỳ .
– Kết chuyển trị giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ .
Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ .
Ngoài ra , kế toán còn sử dụng các tài khoản khác như : 511 , 512 , 521 , 531 , 532 …..Các tài khoản có nội dung phản ánh giống như phương pháp kê khai thường xuyên .

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

ke_toan_chi_phi,_doanh_thu_va_xac_dinh_ket_qua_kin h_doanh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: