Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines

Số trang: 39
Dung lượng 66.71 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Những khái niệm cơ bản về thị trường 3

I. Thị trường và vai trò của thị trường 3
1. Khái niệm về thị trường 3
2. Chức năng của thị trường 3
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường 7
1. Nhóm nhân tố thuộc chính trị – xã hội và tâm sinh lý của con người 7
2. Nhóm nhân tố thuộc quản lý vĩ mô và quản lý vi mô 7
3. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên: 8
III. Mục đích, yêu cầu của nghiên cứu thị trường 8
1. Mục đích chung 8
2. Nhiệm vụ chính của nghiên cứu thị trường là 4 vấn đề sau: 9
3. Yêu cầu của nghiên cứu thị trường 9
IV. Phân đoạn thị trường 9
1. Khái niệm 9
2. Các loại phân đoạn: 10
3. Lý do phân đoạn thị trường 10
V. Lựa chọn thị trường mục tiêu 10
1. Phân tích, đánh giá thị trường 10
2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 11

Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines 12

I. Quá trình hình thành và phát triển của Vietnam Airlines 12
1. Lịch sử hình thành 12
2. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ: 13
II. Thực trạng hoạt động của Vietnam Airlines 13
1. Tiêu thụ sản phẩm và hoạt động marketing 13
2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines 22
3. Các yếu tố cạnh tranh 22
4. Những vấn đề còn tồn tại 23
III. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2003 – 2020 25
1. Thị trường hành khách 25
2. Thị trường hàng hoá 26

Chương III: Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Vietnam Airlines 27

1. Nâng cao chất lượng dịch vụ: 27
2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 29
3. Hoàn thiện chính sách phân phối 30
4. Tăng cường chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh: 31
5. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với vận tải hàng không 32

Kết luận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: