Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý bảo hiểm Phú Thọ

Số trang: 55
Dung lượng 92.29 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời nói đầu. 1

Chương I: khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọvà đại lý bảo hiểm..

I. Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ.

1. Sự cần thiết về tác dụng của Bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

2.1. Bảo hiểm tài sản.

2.2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự..

2.3. Bảo hiểm con người phi nhân thọ.

II. Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.

1. Sự cần thiết và vai trò của đại lý khai thác bảo hiểm..

1.1. Khái niệm..

1.2. Phân loại đại lý bảo hiểm..

2. Vai trò của đại lý bảo hiểm..

3. Các nhiệm vụ chính của đại lý bảo hiểm..

4. Quyền lợi của đại lý bảo hiểm..

III. Phân biệt giữa đại lý bảo hiểm phi nhân thọ với đại lý bảo hiểm nhân thọ

Chương II: thực trạng hoạt động khai thác của đại lý bảo hiểm tại công ty bảo hiểm Phú thọ

I. Vài nét về công ty bảo hiểm Phú thọ.

1. Lịch sử hình thành Công ty bảo hiểm Phú Thọ.

1.1. Phát triển nghiệp vụđáp ứng nhu cầu Bảo hiểm của đời sống và sản phẩm, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước.

1.2. Các nghiệp vụ bảo hiểm chính.

1.3. Cung cấp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao

1.4. Doanh thu tăng nhanh, bồi thường kịp thời góp phần ổn định sản xuất và đời sống.

1.5. Tạo nhiều công ăn việc làm, đời sống cán bộổn định và ngày càng được nâng cao.

1.6. Làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

2. Sơđồ cơ cấu tổ chức của Công ty bảo hiểm Phú Thọ.

3. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Công ty bảo hiểm Phú Thọ.

3.1. Phòng Tổng hợp.

3.3. Phòng quản lý đại lý.

3.4. Phòng phục vụ khách hàng số 1:

5. Phòng bảo hiểm phương tiện.

6. Phòng bảo hiểm con người

7. Phòng Bảo hiểm.. 294. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm phú thọ qua 3 năm (2002-2004)

II. Thực trạng hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm của Cty Bảo hiểm Phú Thọ

1. Tình hình khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ 3 năm 2002 – 2004

2. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ

Chương III: Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ.

I. Định hướng và mục tiêu những năm tới của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ

II. Mục tiêu phát triển và nhiệm vụ của công ty Bảo hiểm Phú Thọ năm 2005

1. Những mục tiêu phát triển: Tăng trưởng hiệu quả tăng cường công tác quản lý

2. Đểđạt được những mục tiêu trên thì công ty phải thực hiện những mục tiêu chính của công ty là..

III. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý Bảo hiểm Phú Thọ

1. Công tác tuyển dụng đào tạo đại lý Bảo hiểm..

2. Các chếđộ chính sách đối với công tác Bảo hiểm..

3. Các giải pháp phát triển khu vực thị trường.

IV. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai thác của đại lý tại Công ty Bảo hiểm Phú Thọ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: