Một số suy nghĩ về cách ghi chép nhật ký làm việc của kiểm toán viên

Một trong những tài liệu quan trọng trong hồ sơ kiểm toán đó là nhật ký làm việc của kiểm toán viên (gọi tắt là KTV). Nhật ký KTV được hiểu là tài liệu ghi chép công việc hàng ngày của kiểm toán viên phản ánh những nội dung và kết quả kiểm toán theo các nhiệm vụ kiểm toán đã được phân công.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: