Một số ý kiến về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Nội dung bài viết gồm:

Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán.

Giai đoạn thực hiện kiểm toán.

Giai đoạn lập và phát hành báo cáo kiểm toán.

Giai đoạn sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.

Về biểu mẫu hồ sơ kiểm toán.

Các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán cần bổ sung và nội dung một số biểu mẫu.

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Một số ý kiến về hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: