Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán chi ngân sách địa phương và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán

Nội dung của bài viết ” Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán chi ngân sách địa phương và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán ” gồm 4 phần:

Thứ nhất, đối với nội dung kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).

Thứ hai, đối với nội dung kiểm toán chi thường xuyên.

Thứ ba, năng lực, trình độ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm toán viên.

Thứ tư, công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: