Những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động ở BHXH THỊ xã Thái Bình

Số trang: 39
Dung lượng 64.52 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Bộ máy hoạt động của BHXH Thị xã bao gồm 16 đồng chí được phân công công việc cụ thể sau:

– Giám đốc: là người đứng đầu, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ về BHXH.

– Phó Giám đốc: là người giúp việc và chịu sự phân công của Giám đốc. chịu trách nhiệm thay Giám đốc khi Giám đốc đi vắng.

– Bộ phận thu: (6 cán bộ ) chịu trách nhiệm đốc thu bám sát cơ sở, giải đáp các gút mắc trong công tác thu.

– Bộ phận chi 07 cán bộ : tổ chức chi trả các chế độ BHXH: kiểm tra, giám sát, thẩm định việc chi trả chế độ. Báo cáo kết quả thu chi tháng.

– Bộ phận chính sách (3 cán bộ) nhiệm vụ của bộ phận chính sách là giải thích, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về chính sách BHXH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: