Phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng NN & PTNT huyện Chợ Mới

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Với nhịp độ phát triển sôi nổi của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, ngoài sự đóng góp của các ngành sản xuất hàng hoá thì Ngân hàng cũng góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế vững chắc. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhu cầu về vốn của nền kinh tế là rất lớn do đó vai trò của Ngân hàng ngày càng quan trọng thể hiện qua hai nghiệp vụ chính là: huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong các tổ chức kinh tế và trong dân cư, sau đó phân phối lại nguồn vốn này cho tất cả các thành phần kinh tế có nhu cầu sản xuất kinh doanh mà trong đó nông nghiệp chiếm một phần rất lớn để sử dụng vốn có hiệu quả và hợp lý, ngày càng đưa nền kinh tế đất nước phát triển bền vững và ổn định. Vì vậy, khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nước ta cũng từng bước đổi mới cơ cấu kinh tế sao cho phù hợp và cũng tận dụng những kinh nghiệm có được từ lâu đời về nghề nông để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hay chất lượng sản phẩm của ngành nông nghiệp nhằm tăng nguồn thu nhập cho quốc gia cũng như tăng khả năng cạnh tranh với các nước trên khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, khi chất lượng sản phẩm được nâng cao thì cũng phần nào cải thiện đời sống của người dân cho nên ngoài việc đẩy mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ,… theo xu hướng như hiện nay thì ngành nông nghiệp vẫn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nước ta.

Cùng với các Ngân hàng thương mại thì Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NHNo & PTNT) huyện Chợ Mới không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định được vị trí là một trong những Ngân hàng trọng điểm của huyện. Thông qua hoạt động tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng trọng điểm như chương trình tín dụng khuyến công, khuyến nông, đầu tư phát triển ngành thuỷ sản…, thì NHNo & PTNT đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tăng nhanh tỷ trọng nông nghiệp, công nghiệp trong cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hóa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động đồng thời tác động đến sự phát triển của các ngành dịch vụ, xây dựng, thương mại, làm tăng thu nhập cho nền kinh tế.

Huyện Chợ Mới là vùng đất giàu tiềm năng phát triển. Đây là vùng chuyên về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Sản xuất nông nghiệp là ngành chuyên gặp rủi ro do thiên tai, lũ lụt và giá cả nông sản. NHNo & PTNT huyện Chợ Mới có vai trò quan trọng trong việc giúp vốn cho nông dân tiếp tục sản xuất đảm bảo sản xuất và tái sản xuất, góp phần thực hiện chính sách của huyện nâng cao đời sống người dân địa phương và cải thiện bộ mặt nông thôn phát triển giàu đẹp. Vì vậy chọn đề tài “Phân tích hiệu quả tín dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Mới” là hết sức cần thiết nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp tại huyện Chợ Mới

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: