Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lấp Vò

Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong nền kinh tế hiện nay và đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO, để hòa nhập vào sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thế giới, các quốc gia không ngừng phấn đấu để đưa đất nước mình phát triển, tuy nhiên mỗi quốc gia đều có điểm xuất phát không giống nhau.

Việt Nam xuất phát từ đặc điểm là một nước đang phát triển và dân số sống dựa vào nông nghiệp, nên bên cạnh đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu,…thì việc đẩy mạnh một nền nông nghiệp vững chắc là vấn đề hết sức quan trọng, nó là cơ sở cho sự phát triển của một nền kinh tế phát triển ổn định. Khi nền kinh tế phát triển ổn định thì đời sống của người dân được nâng cao, xã hội càng tiến bộ, đất nước từng bước theo kịp với sự phát triển của toàn cầu. Để làm được điều đó thì ngoài các yếu tố cần thiết như các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, và Nhà Nước thì thì việc nâng cao vai trò của các Ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trong việc hỗ trợ vốn cho người nông dân sản xuất nông nghiệp là hết sức quan trọng.

Theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước, Lấp Vò đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá các hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để tạo nên năng suất kinh tế cao nhất bằng cách hướng dẫn và kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây khác nhau trên đất của họ và chăn nuôi các loài gia súc, thuỷ sản có lợi hơn. Muốn vậy thì người nông dân phải có đủ vốn để đầu tư sản xuất. Từ đó, mới tập trung cho sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống, đồng thời hoàn thành quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở Lấp Vò. Vì vậy, vai trò của các Ngân hàng thương mại mà đặc biệt là Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Lấp Vò (NHNo & PTNT huỵện Lấp Vò) là rất quan trọng.

Phần lớn nhu cầu vốn cho sản xuất và tái sản xuất trong nông nghiệp thường có thời gian dưới một năm, nên người nông dân thường vay vốn dưới hình thức là vay ngắn hạn ( cho vay ngắn hạn chiếm trên 90% doanh số cho vay – Nguồn: Phòng Kế toán NHNo & PTNT huỵện Lấp Vò). Nhiều năm qua Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Lấp Vò đã cung cấp vốn cho người nông dân dưới hình thức ngắn hạn là chủ yếu và đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của huyện. Điều này được thể hiện cụ thể qua doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng tăng liên tục qua các năm, năm 2005 là 297.251 triệu đồng sang năm 2006 đạt 317.517 triệu đồng và đặc biệt tăng nhanh trong năm 2007 đạt đến 442.600 triệu đồng. Do nhu cầu vốn của người nông dân ngày càng cao, nên NHNo & PTNT huyện Lấp Vò đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của mình bằng cách đẩy mạnh và mở rộng các phương thức huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng một cách hợp lý nhất và đồng thời thu hồi vốn một cách cách hiệu quả nhất.

Từ lý do trên nên tôi chon đề tài “phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Lấp Vò”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: