Phân tích tình hình cho vay để mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL- chi nhánh Ô Môn – Tp Cần Thơ

Phân tích tình hình cho vay để mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL- chi nhánh Ô Môn – Tp Cần Thơ

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Ô Môn là một quận mới phát triển tình hình người dân chưa có nhà ở và có nhà nhưng phải sống tạm trong những căn nhà tạm bợ, lắp ghép còn nhiều đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn dẫn đến hệ quả là thu nhập bình quân đầu người trong quận còn thấp. Thực tế đó đòi hỏi việc giải quyết nhà ở cho người dân càng trở nên cấp thiết, nó không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn cải thiện đáng kể bộ mặt của quận ngày càng giàu đẹp. Muốn vậy, vốn đầu tư nói chung, vốn tín dụng ngân hàng nói riêng để hỗ trợ cho những đối tượng này thật sự là rất cần thiết.

Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL là một ngân hàng thương mại nhà nước ngoài việc huy động vốn và cho vay vốn nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL còn giúp cho người dân cải thiện đáng kể về mặt nhà ở, đặt nền tảng cho việc xây dựng tập quán mới cho người dân trong khu vực là quan tâm thật sự đến nhà ở và đây cũng là nghiệp vụ tín dụng chính của ngân hàng này.

Quá trình triển khai, thực hiện tại chi nhánh quận Ô Môn có tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở. Song chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều vấn đề đáng quan tâm làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà. Đây chính là lý do tôi chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay để mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL- chi nhánh Ô Môn – Tp Cần Thơ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: