Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu:

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, hình ảnh của ngân hàng tuy có sự biến đổi – hiện đại, sang trọng, nhiều dịch vụ hơn – nhưng chức năng trung gian tài chính vẫn đóng vai trò nền tảng, có ý nghĩa đến sự sống còn của một ngân hàng. Năm vừa qua, nước ta trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế thông qua việc ký các hiệp định tự do thương mại. Theo đó, ngân hàng là lĩnh vực chịu nhiều sức ép cạnh tranh nhất, đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải tăng cường hiệu quả hoạt động của mình để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển.

Hệ thống Ngân hàng trong nước nói chung và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò nói riêng đã có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực huy động và cho vay. Hoạt động huy động và cho vay có mối quan hệ mật thiết với nhau để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để có thể huy động vốn và cho vay vốn có hiệu quả, các ngân hàng cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc các quan điểm có tính định hướng cho việc huy động vốn ở các đơn vị kinh tế, trong dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời đại hiện nay.

Xuất phát từ vấn đề đó, với bản thân muốn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của ngân hàng nhất là trong nghiệp vụ huy động vốn và cho vay vốn nên em chọn chuyên đề “Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp” với mong muốn tích lũy thêm kiến thức cho bản thân, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như những thành công của ngân hàng. Hy vọng qua việc nghiên cứu có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc định hướng phát triển cho Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Lấp Vò trong thời gian tới.

1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn

Trong nền kinh tế hiện đại nhất là nền kinh tế thị trường sự tồn tại và phát triển của ngân hàng là hết sức cần thiết, điều này xuất phát từ sự tồn tại của nền kinh tế sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh phải bám sát thị trường để chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của thị trường. Đặc biệt vốn là yếu tố quan trọng, đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh phải có đầy đủ và biết sử dụng vốn một cách hiệu quả. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm chu chuyển tuần hoàn vốn của đơn vị riêng lẻ, cũng như toàn xã hội nói chung. Như vậy có lúc đơn vị thừa vốn, trong khi đơn vị khác thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó ngân hàng là cầu nối tốt nhất giúp cho các doanh nghiệp sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất. Đặc biệt là trong nghiệp vụ huy động vốn và cho vay vốn của ngân hàng.

Huy động vốn là vấn đề quan trọng đối với ngân hàng vì ngân hàng không thể dựa vào nguồn vốn điều lệ để cho vay mà phải huy động thêm từ các doanh nghiệp, từ các tổ chức kinh tế, cá nhân…với nhiều hình thức như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn….Bên cạnh đó ngân hàng cũng có các hình thức cho vay bao gồm cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay nhu cầu đời sống… Đó cũng chính là những vấn được nhiều người quan tâm nghiên cứu, vì nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng cho nên cần phải được phân tích để có những thông tin chi tiết, chính xác giúp cho ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu quả. Đó vừa là khoa học, vừa là thực tiễn của việc phân tích tình hình huy động vốn và cho vay vốn của NHNo & PTNT Huyện Lấp Vò.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: