Phân tích tình hình tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu

Đất nước đang chuyển mình với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực trong đó không thể không nói tới ngân hàng – một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, khiến cho các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Điều này tạo ra những ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vì thế ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng.

Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập của ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vấn đề nợ quá hạn và nợ xấu luôn là mối lo đối với tất cả cán bộ làm công tác tín dụng cũng như các nhà lãnh đạo ngân hàng, bởi vì việc thẩm định giải quyết một món vay đã khó, thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi là công việc khó hơn. Thông thường các khách hàng đều vay trả sòng phẳng, uy tín. Tuy nhiên cũng không hiếm khách hàng chây ỳ để phát sinh nợ quá hạn thậm chí trở thành nợ tồn động cần có biện pháp xử lý để lành mạnh hoá tài chính ngân hàng. Đặc biệt trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá như hiện nay, ngày càng làm gia tăng các nguy cơ rủi ro cho hoạt động ngân hàng thương mại và khi rủi ro xảy ra thì hậu quả của nó sẽ rất nặng nề.

Ngân hàng nông nghiêp & phát triển nông thôn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp là chi nhánh có quy mô tương đối, luôn phấn đấu cho sứ mệnh “Bạn đồng hành của nông dân”, đem đến cho người dân lòng tin tuyệt đối, đem vốn hữu ích giúp nền kinh tế tiềm năng phát triển. Để làm được công việc trên bản thân ngân hàng phải luôn vững mạnh, có nền tài chính tốt. Do đó, đề tài “Phân tích tình hình tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNO & PTNT huyện Thanh Bình” cần được nghiên cứu nhằm phân tích tổng quát thực trạng tín dụng, tìm hiểu các nhân tố tác động và đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng trong điều kiện hội nhập WTO.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: