Sự hình thành và phát triển các chế độ Bảo hiểm ngắn hạn ở Việt Nam

Số trang: 26
Dung lượng 63.87 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NGẮN HẠN..

I.Tổng quan về ASXH và BHXH.

1.Tổng quan về ASXH

2.Tổng quan về BHXH

II. Các chế độ bảo hiểm ngắn hạn.7

1.Chế độ chăm sóc y tế. 7

2.Chế độ trợ cấp ốm đau.

3.Chế độ trợ cấp thất nghiệp.

4.Chế độ trợ cấp trong trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

5.Chế độ trợ cấp gia đình.

6.Chế độ trợ cấp thai sản.

CHƯƠNG II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BHNH Ở VIỆT NAM.

1. Quá trình phát triển của hệ thống BHXH ở Việt Nam.

NHẬN XÉT.

Các chế độ bảo hiểm ngắn hạn ở Việt Nam.

2.1. Chế độ ốm đau.

2.2.Bảohiểm y tế.

2.3.Chế độ trợ cấp thai sản.

2.4.Chế độ trợ cấp tử tuất.

2.5.Bảo hiểm thất nghiêp.

Nhận xét chung.

KẾT LUẬN..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: