Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam trong thời gian qua

Số trang: 26
Dung lượng 81.2 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

A: LỜI NÓI ĐẦU

B: NỘI DUNG..

I. Tổng quan về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp..

1. Khái niệm.

2. Phân loại và các hình thức M&A

2.1. Phân loại M&A

2.2. Các hình thức M&A

3. Các động cơ thúc đẩy hoạt động M&A

II. Những bước chuẩn bị cho một thương vụ M&A.

1. Trên phương diện bên bán

1.1 Trước khi ra quyết định bán doanh nghiệp.

1.2 Giai đoạn chuẩn bị

1.3 Chiến lược Marketing

1.4 Lựa chọn bên mua tiềm năng.

1.5 Vào cuộc chiến.

1.6 Chuẩn bị kết thúc thương vụ M&A.

1.7 Kết thuc thương vụ, những vấn đề hậu M&A.

2. Trên phương diện bên mua.

2.1 Chuẩn bị nhân sự.

2.2 Xây dựng kế hoạch thâu tóm.

2.3 Phác thảo kế hoạch

2.4 Quy trình thâu tóm doanh nghiệp.

3.2 Định giá doanh nghiệp.

III. Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam trong thời gian qua.

1. Khung khổ pháp lý cho hoạt động M&A tại Việt Nam..

2. Một số vấn đề trong hoạt động M&A tại Việt Nam trong thời gian qua..

VI. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và rủi ro trong hoạt động M&A.

1. Thành lập mô hình công ty mẹ -công ty con.

2. Mở rộng quan hệ gia công công nghiệp.

3. Xác định phương hướng chiến lược kết hợp các loại quy mô doanh nghiệp trong chiến lược phát triển công nghiêp

4. Hoàn thiện môi trường thể chế.
C: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: