Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp

Số trang: 67
Dung lượng 77.12 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 2

I/ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2
1/Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm: 2
2/Vai trò của hoạt động tiêu thụ Sản phẩm : 2
3/Tiêu thụ sản phẩm trong sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước . 4
II/CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIÊU THỤ DA GIẦY Ở VIỆT NAM : 6

PHẦN II: NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP . 7

I. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG: 8
II. TẠO NGUỒN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG: 9
1. Vai trò của việc tạo nguồn hàng: 9
2. Phân loại nguồn hàng: 9
3. Các hình thức tạo nguồn và mua hàng: 10
4. Xác định lượng hàng và thị trường cần mua bán: 11
III. TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TRONG KHÂU TIÊU THỤ: 12
IV. QUẢN TRỊ DỰ TRỮ THÀNH PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP : 12
V. XÁC ĐỊNH GIÁ CẢ TIÊU THỤ: 15
1. Chiến lược định giá: 16
2. Các kỹ thuật điều chỉnh giá: 18
3. Các chính sách giá trong tiêu thụ sản phẩm: 18
4. Giá xuất nhập khẩu: 19
5. Tiến hành phân phối sản phẩm vào các kênh tiêu thụ: 20
VI. XÚC TIẾN BÁN HÀNG: 21
VII. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ: 25

PHẦN III: THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIẦY DA TRONG THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP : 30

I/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ : 31
1. Những thành tích đã đạt được trong tiêu thụ sản phẩm những năm gần đây : 31
2.Những hạn chế trong tiêu thụ sản phẩm: 32
3. Những nguyên nhân cơ bản : 33
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIẦY –DA VIỆT NAM : 33
1/ phương hướng phát triển trong thời gian tới : 33
2/ Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường và đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp giầy da việt nam 35
A:BIỆN PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC : 35
B: TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP : 37

KẾT LUẬN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: