Tìm hiểu tình hình huy động nguồn vốn của các ngân hàng Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Việt Nam là một nước đang phát triển. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước ta nền kinh tế Việt Nam ngày càng hoạt động có hiệu quả kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước thâm nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế khu vực và thế giới. Hàng loạt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mới trong và ngoài nước chọn Việt Nam làm điểm đầu tư an toàn và sinh lợi. Bên cạnh đó, một nền kinh tế mở như thế không thể thiếu vắng tổ chức trung gian cụ thể là sự hoạt động của hệ thống Ngân hàng. Nó rất cần thiết đối với nền kinh tế. Thực trạng hiện nay cho thấy rằng Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đầu tư và phát triển nhằm để chuyển đổi kinh tế theo từng vùng, từng địa phương. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển thì các cơ sở sản xuất phải có nguồn vốn đủ mạnh nhằm để mở rộng quy mô sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Vì vậy, cần phải có một hệ thống Ngân hàng có đủ khả năng cung cấp vốn cho các doanh nghiệp.

Mặt khác, kể từ khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì tình hình hoạt động kinh tế trong nước ngày càng sôi động và thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, sự hoạt động của ngân hàng ngày càng mạnh mẽ. Các ngân hàng quốc doanh phát triển nhanh chóng và cùng với sự ra đời của đông đảo các ngân hàng cổ phần, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã bước vào giai đoạn tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tư nhân đang bắt đầu khởi động mạnh mẽ.

Do sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào thế giới nên Việt Nam chịu những tác động nhất định, tuy không trực tiếp. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán và quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn trong các năm tới. Việc huy động vốn thông qua thị trường vốn khó khăn trong khi thị trường tín dụng thắt chặt sẽ chặn dòng vốn và đẩy chi phí tài chính của các doanh nghiệp lên cao.

Do đó, các doanh nghiệp sẽ đồng loạt rút các nguồn vốn gửi từ ngân hàng, làm cho nguồn tài chính trong các ngân hàng mất cân đối. Ngoài ra, vấn đề lạm phát và bùng phát nợ xấu sẽ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy đề tài “Tìm hiểu tình hình huy động nguồn vốn của các ngân hàng Việt Nam hiện nay” cần thiết được nghiên cứu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: