Tìm hiểu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Tìm hiểu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam


MỤC LỤC.
Trang
Phần mở đầu 1
Chương I. Cơ sở lý luận của chính sách lãi suất tín dụng
ngân hàng và kinh nghiệm của một số nước 4
trong việc điều hành chính sách lãi suất.
1. Khái niệm lãi suất 4
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất 6
3. Các nguyên tắc cơ bản hình thành lãi suất cơ bản 9
4. Chính sách lãi suất tín dụng ngân hàng 10
5. Kinh nghiệm của một số nước trong việc điều hành 13
chính sách lãi suất tín dụng

Chương II. Đánh giá quá trình điều hành chính sách lãi suất 17
tín dụng ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua
1. Giai đoạn lãi suất âm từ 1988 – 1992 17
2. Từ tháng 10/ 1992 chuyển từ lãi suất âm 18
sang lãi suất dương
3. Giai đoạn vừa quy định các mức lãi suất tiền gửi và 18
cho vay cụ thể, vừa cho vay theo lãi suất thoả thuận
4. Chuyển từ lãi suất thoả thuận sang trần lãi suất 19
5. Một số nhận thức về lãi suất theo tinh thần luật
NHNN và sự điều chỉnh cơ chế điều hành lãi suất 22
ở Việt Nam

Chương III. Giải pháp nhằm củng cố và hoàn thiện chính sách 26
lãi suất tín dụng ngân hàng ở Việt Nam
1. Định hướng 26
2. Giải pháp 29
3. Kiến nghị 34

Kết luận 37

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: