Tìm hiểu và phân tích ba kỹ thuật mới trong việc đánh giá dự phòng nợ phải thu khó đòi

Khi tham gia quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc dịch vụ thì không một doanh nghiệp nào tránh khỏi những khoản nợ phát sinh của các khách hàng, và điều này đã trở thành một yếu tố tất nhiên trong các hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp. Với tình hình thực tế như hiện nay, việc thanh toán công nợ của các khách hàng được xem là khó có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Với nội dung bài viết này tác giả nhằm tổng hợp, tóm tắt, giới thiệu và phân tích ba kỹ thuật mới trong việc đánh giá về ước tính dự phòng nợ phải thu khó đòi của quốc tế cũng như quá trình tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: