Tình hình triển khai sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Tổng Công Ty Bảo Việt NhânThọ

Số trang: 72
Dung lượng 141.71 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

LỜI NÓI ĐẦU..

Chương I:Khái quát về bảo hiểm nhân thọ

I. Sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ:
1. Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ:.
1.1. Trên thế giới
1.2 Tại Việt Nam:
2. Sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ:.
II. Cỏc loại hỡnh bảo hiểm nhõn thọ cơ bản
1. Bảo hiểm trong trường hợp tử vong:.
2. Bảo hiểm trong trường hợp sống (cũn gọi là bảo hiểm sinh kỳ):
3. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp:.
4. Các điều khoản bảo hiểm bổ sung:.

Chương II:Những nội dung cơ bản về sản phẩm An Sinh Giáo Dục

I. Quá trình hình thành và phát triển của sản phẩm An Sinh Giáo Dục
II. Đặc trưng cơ bản của sản phẩm An Sinh Giáo Dục:
1. í nghĩa của sản phẩm:.
2. Những đặc trưng cơ bản của sản phẩm An Sinh Giáo dục:.
2.1 Một Số quy định chung.
2.2 Trỏch nhiệm và phạm vi bảo hiểm:
2.2.1 Trỏch nhiệm của cỏc bờn:
2.2.2 Phạm vi bảo hiểm:
2.3 Thay đổi liên quan đến hợp đồng:
2.4 Số tiền bảo hiểm gốc và phớ bảo hiểm:
2.5 Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
III. So sánh An Sinh giáo dục của Bảo Việt với sản phẩm tương tự của công ty khác:
1. So sánh với sản phẩm An Trớ Thành Tài của cụng ty BHNT AIA:
2. So sánh với sản phẩm Phỳ Tớch Luỹ Giỏo Dục của Prudential:.

Chương III: Tình hình triển khai sản phẩm An Sinh Giáo Dục của tổng công ty Bảo Việt nhân thọ.

I. Những thuận lợi khó khăn khi triển khai sản phẩm sản phẩm An Sinh Giáo Dục của Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
1. Những thuận lợi :.
2. Những khó khăn:.
II. Tỡnh hỡnh triển khai sản phẩm An Sinh Giỏo Dục của tổng cụng ty Bảo Việt nhõn thọ:
1. Công tác khai thác:.
2. Công tác đánh giá rủi ro:.
3. Công tác quản lý hợp đồng:.
4. Công tác giám định và và giải quyết quyền lợi bảo hiểm:.
5. Cụng tỏc marketing
6. Đánh giá chung về sản phẩm

Chương IV:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của sản phẩm An Sinh Giáo Dục.

I. Công tác phát triển thị trường:
1. Tăng cường mở rộng thị trường:.
2. Đa dạng hoá kênh phân phối:.
II. Công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý đại lý:
1. Công tác tuyển dụng đại lý :.
2. Công tác đào tạo đại lý:.
3. Công tác quản lý đại lý:
III. Công tác đánh giá rủi ro, quản lý hợp đồng, công tác giám định và giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
1. Công tác đánh giá rủi ro:.
2. Công tác quản lý hợp đồng:.
3. Công tác giám định và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
IV. Một số kiến nghị khỏc:
1. Nâng tỉ lệ hoa hồng cho đại lý:.
2. Về cụng tỏc Marketing:.
KẾT LUẬN..
ÀI LIỆU THAM KHẢO..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: