Tổng quan về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp Bảo Hiểm

Tổng quan về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp Bảo Hiểm

Số trang: 54
Dung lượng 83.13 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: BHXH và quỹ BHXH

I. BHXH:

1. Khái niệm:

2. Đối tượng, chức năng, bản chất:

Đối tượng:

Chức năng:

Bản chất:

3. Những nguyên tắc về BHXH:

4. Những quan điểm cơ bản về BHXH:

II. Quỹ BHXH:

1. Khái niệm:

2. Nguồn quỹ BHXH:

3. Mục đích sử dụng quỹ:

4. Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách kinh tế – xã hội:

Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách kinh tế:

Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách xã hội:

Chương II: Thực trạng quỹ BHXH tỉnh Thanh Hóa gia đoạn 2003 – 2008

I. Giới thiệu về BHXH tỉnh Thanh Hóa:

II. Thực trạng quỹ BHXH tỉnh Thanh Hóa:

1. Thực trạng thu chi:

Thực trạng thu:

Thực trạng chi:

2. Cân đối thu chi ở BHXH tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 – 2008:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: