Ứng dụng Marketing – Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả của công ty vật tư Bưu điện I

Ứng dụng Marketing – Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả của công ty vật tư Bưu điện I
Số trang: 58
Dung lượng 57.05 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: ý nghĩa của Marketing – Mix trong việc thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.

I- Khái niệm chung về việc tiêu thụ sản phẩm, Marketing – Mix và hiệu quả kinh tế

1- Một số khái niệm về

1.1. Khái niệm Marketing – Mix

1.2. Chu kỳ sống của sản phẩm

1.3. Tiêu thụ sản phẩm

1.4. Kênh phân phố

2- Vai trò của Marketing – Mix đối với việc tiêu tiêu thụ sản phẩm

3- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

3.1. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp

3.2. Khách hàng

3.3. Đối thủ cạnh tranh

3.4. Các nhân tố vĩ mô

II- Nội dung tiêu thụ sản phẩm

1- Xây dựng kế hoạch

1.1. Nhân tố thị trường

1.2. Đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp

1.3. Phân tích mạng lưới tiêu thụ

2- Tổ chức tiêu thụ

2.1. Chuẩn bị tiêu thụ

2.2. Tổ chức tiêu thụ

2.3. Tổ chức các hoạt động sau bán hàng

3- Kiểm tra kiểm soát

4- Điều chỉnh.

Chương II: Phân tích tình hình Marketing – Mix trong tiêu thụ sản phẩm ở Công ty vật tư bưu điện I

I- Giới thiệu chung về Công ty điện I

1- Lịch sử hình thành và phát triển

2- Nhiệm vụ mục đích và phạm vi kinh doanh

3- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty vật tue Bưu điện I

4- Các đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vật tư Bưu điện I

II- Tình hình Marketing – Mix trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty vật tư Bưu điện I

1- Tình hình thị trường sản phẩm thiết bị Bưu điện

2- Phân tích quá trình nhập khẩu thiết bị Bưu diện ở Công ty vật tư Bưu điện I

3- Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty vật tư Bưu điện I

Chương III: Những giải pháp chủ yếu Marketing – Mix nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty vật tư Bưu điện I

I- Mục tiêu Công ty vật tư Bưu điện đến năm 2005

II- Những lợi thế và khó khăn của Công ty vật tư Bưu điện I

III- Một số giải pháp về Marketing – Mix trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

1- Xây dựng mạng lưới thu thập, xử lý thông tin

2- Một số giải pháp về chiến lược sản phẩm

3- Một số giải pháp về chiến lược phân phối

4- Các giải pháp về giá cả

5- Các giải pháp khuyếch trương

6- Bộ phận Marketing bố trí như sau

7- Giải pháp về nhân viên bán hàng

Kết luận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: