Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam qua lăng kính của các nhà kiểm toán

Tham nhũng giống như một dịch bệnh, nó có sức tán phá ghê gớm đối với bất kỳ nền kinh tế – xã hội nào. Việt Nam không phải là nước duy nhất có tham nhũng, tham nhũng có mặt ở khắp nơi, khắp các nước trên thế giới.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: