Những cuốn sách TOEIC chưa từng có trên mạng ( Link mediafire)

Link tổng hợp toàn bộ sách TOEIC chưa từng xuất hiện mà Bookbooming đã chia sẻ trong thời gian qua. Các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè mình. Danh sách bao gồm
1. TNT TOEIC
2, Gorilla Toeic Vol 1
3, Gorilla Toeic Vol 2
4, Big step Toeic 3
5, Longman new real TOEIC
6 New TOEIC 400

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: