Thực hành tiếng Nhật

Tiếng Nhật là một trong những ngoại ngữ được sử dụng khá nhiều ở nước ta hiện nay. Đây là một ngoại ngữ khó, đòi hỏi người học phải kiên trì và ôn luyện chăm chỉ. Tài liệu này cung cấp những bài học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu và những mẫu câu cơ bản sử dụng trong các tình huống

http://www.mediafire.com/?gmncnnzjygt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: