Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế  gần 3500  thuật ngữ kinh tế, thương mại kèm định nghĩa, chú giải.

Tải tài liệu này về máy
Tải về ( 1.3MB )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: