Tuyển chọn các dạng bài tập, đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại (có đáp án, hệ thống công thức)

Dưới đây là những dạng bài tập căn bản môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại có đáp án, hệ thống công thức
Bạn sẽ tìm được một tài liệu tương tự, tuy nhiên phần lớn bị lỗi font chữ hoặc thiếu đáp án.
Đây là bản hoàn thiện nhất mình đã chỉnh sửa, một tài liệu không thể thiếu cho những bạn đang ôn thi kết thúc học phần, cũng như thi tuyển dụng ngân hàng.

Nội dung :
Phần I: Bài tập nghiệp vụ huy động vốn
Phần II: Bài tập nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
Phần III: Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng
Phần IV: Hệ thống công thức dùng trong nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Phần VI: Các dạng đề thi, bài kiểm tra
Phần VI: Đáp án (bài tập, đề thi)


DOWNLOAD:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: