Đề thi tín dụng Eximbank 29/8/2012

1) Nhóm khách hàng là gì? Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, có bao nhiêu nhóm khách hàng? Cho vay nhóm khách hàng gặp rủi ro gì?
2) Phân tích ngành có ý nghĩa gì? Khi phân tích cần phân tích những nội dung/yếu tố nào?
3) Kỳ hạn nợ được xác định bởi những yếu tố nào? Biện pháp nào để đảm bảo dòng tiền vay?

Mình chỉ nhớ 1 vài ý chính vậy thôi. Các bạn xem giúp mình với, 3 câu này mình không biết câu nào cả nên cứ chém bừa thôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: