Ebook Nghệ Thuật Lãnh Đạo


Một nhà quản lý là một người lãnh đạo cũng đồng thời là một người điều hành một tập thể, biết dự kiến, lập kế hoạch, tổ chức, điều động và kiểm tra kết quả, nhằm mục đích làm cho tập thể đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong số ba chức năng chính của quản lý – hoạch định, điều hành và kiểm tra – không một chức năng nào quan trọng hơn đối với sự thành công của doanh nghiệp như là chức năng điều hành và lãnh đạo con người.

Download link mediafire: http://www.mediafire.com/?epo3dkz4dzo7p1a

Nội dung chính của tài liệu Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Bài 1 : Vai trò và chức năng của nhà quản lý
Bài 2 : Động viên nhân viên
Bài 3 : Quản lý thời gian
Bài 4 : Nghệ thuật ủy quyền
Bài 5 : Quản lý theo tình huống
Bài 6 : Nghệ thuật ra quyết định

Download tài liệu Nghệ Thuật Lãnh Đạo, Link MF

Mã:
http://www.mediafire.com/?emef0cgixshilc3

Pass:

maytinh.edu.vn
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: