EBOOK Series Kiến thức bất động sản: Tổng quan thị trường,môi giới,định giá,quản lý sàn giao dịch

EBOOK Series Kiến thức bất động sản: Tổng quan thị trường,môi giới,định giá,quản lý sàn giao dịch

1.TÁC GIẢ: Công ty đào tạo dịch vụ bất động sản Gold Land

2.NỘI DUNG: Gồm 4 quyển với nội dung từng cuốn như sau:

Cuốn 1.Tổng quan về thị trường bất động sản

Cuốn 2.Môi giới bất động sản

Cuốn 3.Định giá bất động sản

Cuốn 4.Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

3.DOWNLOAD:

1.Tổng quan về thị trường bất động sản

 2.Môi giới bất động sản

3.Định giá bất động sản

 4.Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

Pass: sachdoanhtri
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: