Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối : dùng cho các trường đại học, đã được bổ sung và cập nhật

 

Link Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: