Khoa học & Nghệ thuật lãnh đạo

nghệ thuật lãnh đạoẢnh minh họa

Khoa học & Nghệ thuật lãnh đạo
Yếu tố vận dụng bản thân
NXB Khôi Nguyên – 2010

Chương I
Dẫn Nhập:
Tr.7 Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo
Tr.24 Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo
Tr.31 Tản Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề
Lãnh Đạo
Tr.40 Vài Lời về Quyển Sách.

Chương II
Khoa Học & Nghệ Thuật Lãnh Đạo:
Tr.47 Vận Dụng Bản Thân
Tr.48 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp
Tr.93 Biết Vun Bồi Kho Tàng Bản Thân
Tr.127 Biết Dọn Mình Để Bước Vào Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Giữ Mình Trong Lúc Gánh Vác Vai Trò Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Lắng Nghe
Tr.152 Biết Thích Ứng
Tr.205 Biết Tái Tạo
Tr.228 Biết Rời Bỏ Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.250 Không Để Rớt Vào Con Đường Hư Hoại

Nghệ thuật lãnh đạo

Click Here To Download – Tải Về Máy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: