Môn Quản trị chuỗi cung ứng.

Môn này các bạn thảo luận tại đây nhé.

Có 1 tài liệu tớ sưu tầm được, giáo trình.

Nhập password để down: svktqd.com
http://www.mediafire.com/?1am01l5ln57oabc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: