Bài giảng Marketing TMDV (phần 2)


Đây là bài giảng môn Marking Thương mại – Dịch vụ phần 2, các bạn có thể tải về tại đây

Advertisements

Slide bài giảng môn Marketing Dịch vụ của thầy Dũng

hàng nóng hổi, vừa thổi vừa down. kekeke

http://www.mediafire.com/download.php?slb7xvzgiuevzb9

Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ

Link download

Code:
http://www.mediafire.com/?8c663aad2fnfok8

 

Bài giảng Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ

CHƯƠNG I: Dịch vụ và các vấn đề marketing đặt ra
I) Khái niệm dịch vụ
II) Đặc điểm sản phẩm dịch vụ
III) Marketing Mix trong dịch vụ
CHƯƠNG II: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường trong kinh doanh dịch vụ.
I )Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.
II )Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu.
III ) Định vị thị trường
CHƯƠNG III: Quản trị khách hàng.
I )Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi khách hàng.
II )Quản trị khách hàng.
CHƯƠNG IV: Sản phẩm dịch vụ
I) Các thành phần của sản phẩm dịch vụ.
II)Các chiến lược sản phẩm dịch vụ.
III)Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ .
IV)Phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
CHƯƠNG IV: Sản phẩm dịch vụ
I) Các thành phần của sản phẩm dịch vụ.
II)Các chiến lược sản phẩm dịch vụ.
III)Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ .
IV)Phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
CHƯƠNG V :Quản trị yếu tố con người trong Marketing dịch vụ .
I) Tầm quan trọng trong yếu tố con người trong kinh doanh dịch vụ
II)Quản trị nhân viên trong kinh doanh dịch vụ
CHƯƠNG VI: Quản trị các yếu tố hữu hình trong kinh doanh dịch vụ.
I)         Xác định các yếu tố hữu hình trong kinh doanh dịch vụ
II)       Các chiến lược phát triển các yếu tố hữu hình
CHƯƠNG VII : Quản trị quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ
I) Phân tích quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ.
II) Hoạch định các yếu tố cần thực hiện trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
III) Tổ chức thực hiện, kiểm tra điều chỉnh trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
CHƯƠNG VII : Quản trị quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ
I) Phân tích quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ.
II) Hoạch định các yếu tố cần thực hiện trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
III) Tổ chức thực hiện, kiểm tra điều chỉnh trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
CHƯƠNG VIII: Chiến lược giá trong kinh doanh dịch vụ .
I) Các yếu tố ảnh hưởng tới giá.
II) Các cách định giá chính.
III) Các chiến lược giá.
CHƯƠNG VIII: Chiến lược giá trong kinh doanh dịch vụ .
I) Các yếu tố ảnh hưởng tới giá.
II) Các cách định giá chính.
III) Các chiến lược giá.
CHƯƠNG IX: Chiến lược phân phối trong kinh doanh dịch vụ .
I) Đặc điểm phân phối trong kinh doanh dịch vụ .
II) Phát triển các chi nhánh trong kinh doanh dịch vụ .

Link tải bài giảng:

http://vanluong.googlecode.com/files/VanLuong.BlogSpot.Com_servicesmarketing.rar

Ebook Marketing Dịch Vụ

1.TÁC GIẢ: T.S Nguyễn Thượng Thái

2.NỘI DUNG:

Lĩnh vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đang tích cực phấn đấu chuyển dịch cơ cấu từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển cân đối, trong đó các ngành dịch vụ và công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong GDP.

Tài liệu này có mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing dịch vụ cho sinh viên đại học ngành QTKD hệ đào tạo từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trên cơ sở sinh viên đã nắm được các kiến thức chung về Marketing căn bản, môn học Marekting dịch vụ đi sâu tìm hiểu các đặc thù riêng của lĩnh vực dịch vụ. Từ đó, môn học nghiên cứu các chiến lược Marketing hỗn hợp được thiết kế riêng cho lĩnh vực dịch vụ, chú trong đến các vấn đề như: quan hệ giao tiếp giữa khách hàng và các nhân viên ở tuyến đầu, khả năng tiếp cận dịch vụ, cơ chế và chính sách quản lý nhân sự trong doanh nghiệp dịch vụ, quản lý chất lượng dịch vụ…

Nghiên cứu cơ sở lý luận chung của Marketing dịch vụ giúp cho sinh viên có kiến thức căn bản để vận dụng vào lĩnh vực dịch vụ đặc thù khác nhau, và nói riêng là lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.

Ngoài phần cơ sở lý luận và các ví dụ nhỏ minh hoạ, tác giả cũng đã trình bày nhiều ví dụ nhằm cung cấp thông tin thực tiễn, chi tiết cho sinh viên tham khảo. Điều này giúp cho sinh viên có thói quen gắn liền học lý thuyết và thực tiễn kinh doanh. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt các nội dung chính của chương. Và cuối sách có phần đáp án cho những câu hỏi ôn tập cơ bản. Tác giả cũng đã sưu tập nhiều thông tin hỗ trợ cho môn học dưới dạng các tình huống thực tiễn phong phú đa dạng cung cấp riêng cho sinh viên trong quá trình học tập môn học. Các thông tin này được cung cấp cho sinh viên qua hai hình thức là tài liệu in và qua trang Web.

Để việc học tập có kết quả, học đi đôi với hành, sinh viên cần làm các bài tập cuối mỗi chương, thảo luận các vấn đề đặt ra trong nhóm học tập. Mặt khác, sinh viên cung cần quan sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài xã hội để lý giải, so sánh giữa lý luận và thực tiễn. Cách học như vậy sẽ giúp người học thú vị, dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu các kiến thức của môn học. Đây là tài liệu đầu tiên của Học viện viết về đề tài này cho hệ đào tạo từ xa. Do vậy, chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần.

3.DOWNLOAD:

Click here
Pass: sachdoanhtri

Giáo trình marketing dịch vụ tài chính

Giáo trình marketing dịch vụ tài chính

 

Title: Giáo trình marketing dịch vụ tài chính
Author: Cb. : Nguyễn, Thị Mùi; Cb. : Ngô, Minh Cách

 

Download: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/xmlui/bitstream/handle/123456789/35707/300_138.pdf?sequence=1

Giáo trình Marketing dịch vụ

GIÁO TRÌNH MARKETING DỊCH VỤ

 

Click vào link bên dưới để tải nhé
http://www.mediafire.com/?g0ncod61hqws5mv