EBOOK Nghiệp vụ quảng cáo và tiếp thị

1.TÁC GIẢ: Ths. Trần Ngọc Nam

2.NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan về marketing – promotion – advertising
Chương 2. Những vấn đề liên quan đến quảng cáo
Chương 3. Mô hình quảng cáo
Chương 4. Thông điệp quảng cáo
Chương 5. Phân tích phương tiện quảng cáo
Chương 6. Truyền thông marketing
Chương 7. Khuyến thị – khuyến mãi & khuyến mại
Chương 8. Bán hàng trực tiếp
Chương 9. Tổ chức và quản trị lực lượng bán hàng
Chương 10. Giao tế – Quan hệ công chúng

3.DOWNLOAD:

Pass: sachdoanhtri
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: