Quản trị ngân hàng thương mại – PGS.TS Phan Thu Hà

Tác giả: Phan Thị Thu Hà
Nhà xuất bản: Giao Thông Vận Tải
Định dạng file: pdf

1 – Chuyên đề Tổng quan và Xu thế phát triển của NHTM
2 – Chuyên đề Quản lý nguồn vốn và Quản lý tài sản
3 – Thẩm định tín dụng
4 – Chuyên đề Quản lý nguồn vốn và Quản lý tài sản
5 – Chuyên đề Quản trị rủi ro của NHTM
6 – Marketing Ngân hàn
7 – Chuyên đề Phân tích tài chính NHTM
8 – Chuyên đề Chiến Lược Kinh Doanh NHTM
9 – Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay
DOWNLOAD:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: